ghi chú

192 bài thơ Vô Đề +188 đoản khúc của Tác Giả Vô Danh bị đánh cắp bởi tên chủ động điếm Quán Bà Mâu Nguyễn Chí Thiện cùng với sự cộng tác của tập đoàn việt gian CS hải ngoại như GS Nguyễn Ngọc Bích, GS Trần Nhu( người đẻ ra Nguyễn Chí Thiện) và GS Nguyễn Văn Canh ..v...v..
Sau khi tập thơ vô đề của tác giả vô danh xuất hiện tại hải ngoại , đài BBC phát thanh những bài thơ này làm nao nức cồng đồng người việt đấu tranh. Để đánh lừa dư luận và xóa lịch sử, tập đoàn vgcs và tập đoàn Mỹ GIAN giàn dựng lên tên tù (hải phòng) Nguyễn Chí Thiện đẻ ra câu chuyện xông vào tòa đại sứ ANH, nhét tập thơ trong đủng quần.v...v...và đi tù lúc 14 tuổi, vì làm giảng viên đường phố ...v.v..
Nhà xuất bản Cành Nam ( của việt gian Đào thị Hợi và Nguyễn Ngọc Bích ) in ấn phát hành ra tập Hoa Địa Ngục, Hạt Máu Thơ. hai tập này pha trộn những bài thơ của tác phẩm vô đề, cộng với những bài thơ vè..., thơ con cóc của tên chủ động điếm Nguyễn Chí Thiện. Chúng sửa lời, thay chữ, thay văn... để làm xáo trộn tính trung thực của những bài thơ chính ... chúng lèo lái , lãnh đạo cộng động đấu tranh hải ngoại thành hòa hợp hòa giải. hội nghị tiểu diên hồng, hội nghị bàn tròn,3 thành phần họp trong núi v.v..
Bao Sài gon nhỏ và Bà chủ nhiệm Hoàng Dược Thảo đã mạnh dạn đứng lên vạch trần tội việt gian của chúng , phá vỡ âm mưu khống chế cộng đồng theo NQ36 của Tập đoàn VGCS hảingoại
chúng tôi sẽ bổ túc tài liệu trên tương lai .. Trân trọng


Sunday, January 11, 2015

thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 164-188 ( hết)

 
thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 134-163 (tiếp theo)thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 104-133 (tiếp theo)


thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 75-103 (tiếp theo)thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 44-74 (tiếp theo)thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 20-43 (tiếp theo)


thơ vô đề 192- những ghi chép vụn vặt 1-19 (tiếp theo)


thơ vô đề 191- đau đớn lăm (1970)thơ vô đề 190- khi tổ quốc (1972)thơ vô đề 189- trời u ám (1962)thơ vô đề 188- cái thời chiến quốc (1970)thơ vô đề 187- tình mơ (1963)
thơ vô đề 186- bà kia (1961)
thơ vô đề 185- tôi vẫn mơ hoài (1960)thơ vô đề 184- tình câm (1963)thơ vô đề 183- mắt emthơ vô đề 182- mẹ ơi (1970)thơ vô đề 181- hằng ngathơ vô đề 180- năm 70 (1970)thơ vô đề 179-chiều thứ bảy (1968)
thơ vô đề 178- khi số phận (1962)thơ vô đề 177- tôi sống mãi (1961)thơ vô đề 176- nếu một ngày mai (1960)